Česká republika

Česká republika je stát ve Střední Evropě. Její hlavní město je Praha. Českou republikou protékají tyto velké řeky: Vltava, Labe, Ohře, Dyje a Morava. V tomto státě používá většina lidí pro dorozumívání češtiny. Česká republika vznikla v roce 1993 rozpadem České a Slovenské Federativní Republiky.

Historie

První známý státní útvar na území České republiky pochází ze sedmého století (Sámova říše). Jednalo se o kmenový svaz, který byl udržován jeho vládcem - Sámem. Po Sámově smrti se však jeho říše rozpadá. V 10. století se ze stínů minulosti vynořuje postava Bořivoje, patřícího k Přemyslovcům, a jeho manželky sv. Ludmily. V 11. století je korunován první český král. Svůj titul však nezískává dědičně. Dědičně ho získal až Přemysl Otakar I. v roce 1212. V roce 1306 vymírají Přemyslovci po meči a na trůn nastoupil Jindřich Korutanský. Ten na něm vydržel pouze do roku 1310, kdy se vlády ujímají Lucemburkové. Prvním Lucemburkem na českém trůnu byl Jan Lucemburský. Král Jan však v Zemích čeckých dlouho nepobýval. Důvodem byly jeho spory s šlechtou. Po Janově smrti v bitvě u Kresčaku nastupuje v roce 1346 Na český trůn Karel, rozený Václav. Ten, narozdíl od svého otce České země zvelebil, ale nevolnictví a feudální systém zde existoval dále.

Autoři

  • Martin Tauchman

Novinky | Novijster

Novijias veb | Nový web

04.10.2016 20:50
Vir majeri novijias veb. | Máme nový web: egulania.czweb.org

Zkracovač URL

08.07.2016 21:20
Vážení soudruzi spoluobčané, vzhledem k podpoře našeho socialistického programu byla zřízena URL:...

Novinky | Novijster

09.04.2016 21:03
Egulánie má nyní novinky. Egulania mejatri nuo novijster.